NS 12.12增发7部/[中文][日文][英文]/[NSP][原版]

未命名_副本.jpg

 

以下游戏均为原版 且支持小站独立搜索

系统要求:13.0.0-13.2.0

===========

1639099853-c4ca4238a0b9238-300x169.jpg

Kubinashi Recollection [英文]

本体+1.0.1升补

链接: https://pan.baidu.com/s/1vpkjnn2HV1DU4OHCzULS7g

提取码: 2ccf

=====

1639153252-6512bd43d9caa6e-300x169.jpg

超级熊猫/Superpanda [英日]

链接: https://pan.baidu.com/s/1I3mMdP5TS44cdPBimXcQiQ

提取码: rpgj

=====

1639153566-6512bd43d9caa6e-300x169.jpg

西瓜游戏/Watermelon game/スイカゲーム [日文]

链接: https://pan.baidu.com/s/18Vp3y-fgpEVpgoVIQAIW8A

提取码: pqcc

=====

1639153799-c4ca4238a0b9238-300x169.jpg

东海岸回忆/Memories of East Coast [英文]

链接: https://pan.baidu.com/s/1CHPu8EsxXLTY4cwLizB2vQ

提取码: f5dp

=====

1639154014-c4ca4238a0b9238-300x169.jpg

一年之春/A YEAR OF SPRINGS 本体+1.0.1升补 [英文]

链接: https://pan.baidu.com/s/1bx_f2o0NAF6WhxxztNmhkQ

提取码: 4d8u

=====

1639183895-6512bd43d9caa6e-300x169.jpg

剑为君舞 for S 本体+1.2升补  [港版中文]

链接: https://pan.baidu.com/s/1fjGjclx8__E6IMKgn8TANw

提取码: ckrx

1639238365-c4ca4238a0b9238-300x169.jpg

大耳熊泰迪:皮划艇/Teddy the Wanderer Kayaking [英文]

链接: https://pan.baidu.com/s/1rYzNXoDgl5yww9bGO4GliA

提取码: d57q

发表评论